ระบบโซล่าเซลล์
Solar Cell System

ระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell System

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิกที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร สภาพแวดล้อมและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ระบบ Solar Cell System ที่ดีที่สุดเหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ ดังนี้

  • บริการออกแบบและติดตั้ง : DESIGN & INSTALLATION
  • บริการการตรวจสอบและทดสอบ : INSPECTION & TESTING
  • บริการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM ) และบริการซ่อมแซมแก้ไขที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • บริการปรับปรุงระบบเดิม ให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ดูแลระบบให้คุณปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว ใส่ใจบริการ”