ลูกค้าของเรา

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

 •  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 •  การไฟฟ้านครหลวง
 •  บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
 •  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
 •  PZ Cusson (Thailand) Co.,Ltd.
 •  บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 •  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 •  บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน
 •  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (โรงงาน: ลาดกระบัง)
 •  บ้านพักและสโมสร บริษัท วิทยุการบิน จ.พิษณุโลก
 •  ฯลฯ

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System

 •  บจก. จอห์นสัน คอนโทรเวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 •  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 •  สถานีบริการน้ำมัน ESSO (Exxonmobil)
 •  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 •  นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค 1-3
 •  ฯลฯ

ระบบเสียงประกาศ Public Address

 •  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 •  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 •  ฯลฯ

ระบบสื่อสารไร้สาย Wireless&Telecommunication

 •  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน