ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Protection System

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Protection System

หมวดหมู่

“ SAPPHIRE “ Novec 1230 Clean Agent System ( 25 bar )

Co2 Cylinder-Valve Assembly, 100lb ( 45.4 kg )