บริการของเรา

ปกป้องธุรกิจของคุณ
ด้วยโซลูชันเฉพาะของเรา

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ Fire Alarm ที่ดีที่สุด

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(Fire Protection System)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ Fire Protection ที่ดีที่สุด

ระบบเสียงประกาศ
(Public Address System)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ Public Address ที่ดีที่สุด

ระบบควบคุมการเข้า-ออก
(Access Control System)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ Accress Control ที่ดีที่สุด

ระบบกล้องวงจรปิด
(CCTVSYSTEM)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ CCTV System ที่ดีที่สุด

ระบบโซล่าเซลล
(Solar Cell System)

ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณางบประมาณ ข้อกำหนดเฉพาะของอาคาร ได้ระบบ Solar Cell ที่ดีที่สุด