ลูกค้าเรา

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System.

ลูกค้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
 • PZ Cusson (Thailand) Co.,Ltd.
 • บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน
 • บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (โรงงาน: ลาดกระบัง)
 • บ้านพักและสโมสร บริษัท วิทยุการบิน จ.พิษณุโลก
 • ฯลฯ

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System.

 • บจก. จอห์นสัน คอนโทรเวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • สถานีบริการน้ำมัน ESSO (Exxonmobil)
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค 1-3
 • ฯลฯ

ลูกค้าระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ระบบเสียงประกาศ Public Address.

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ฯลฯ

ระบบสื่อสารไร้สาย Wireless&Telecommunication.

 •  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน

cat1